04 .08.2023

Záverečná konferencia Rovnosť je UNISEX – zhrnutie

Dňa 2.8.2023 sa uskutočnila spojená záverečná konferencia s názvom ROVNOSŤ JE UNISEX. V rámci tohto podujatia organizácie RISOTO a inTYMYta predstavili zhrnutie svojich projektov podporených z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Úvodom programu vystúpil Peter Konečný so 60 minútovou ukážkou audiovizuálnej prednášky Svet je UNISEX. V rámci nášho projektu prebehli audiovizuálne prednášky pre účastníčky a účastníkov z 27 škôl naprieč Slovenskom. Prednášky poukazovali pomocou krátkych ukážok z filmov, seriálov a reklám na negatívne stereotypy o ženách a mužoch vo verejnom i súkromnom živote. Prednášok sa zúčastnilo viac ako 2000 študentov a študentiek.

V programe nasledovala časť, v ktorej sme spoločne hľadali odpoveď na otázku: „Prečo svet niekedy je unisex a inokedy nie“? Vo video zhrnutí sa hostky a hostia mimo iné dozvedeli, že kampaň Svet je UNISEX prebieha najmä na Instagrame, YouTube a dopĺňa ju webstránka www.svetjeunisex.sk  Za obdobie november 2022-júl 2023 mala kampaň na Instagrame takmer 1 200 000 impesií a viac ako 80 000 videní na YouTube. Kampaň Svet je UNISEX sa stala jednou z najviditeľnejších kampaní  orientovaných na zvýšenie rodovej citlivosti mladých ľudí.

V programe nasledoval kvíz o vzťahoch a sexualite pod taktovkou inTYMYta. Nebolo to prvý krát, čo inTYMYta využila túto skvelú neformálnu vzdelávaciu aktivitu na zvýšenie povedomia o vzťahoch, sexualite, rovnosti a rešpekte.

Po vyhodnotení kvízu nasledovala prezentácia venujúca sa trom kľúčovým správam o vzťahovej a sexuálnej výchove. Po tejto prezentácii sa program presunul na hornú palubu, kde prítomné obecenstvo malo možnosť započúvať sa do mnohých dôležitých posolstiev vo forme Slam poetry v podaní Potopa Baša.

O následnú voľnú zábavu sa postaral dj niesom.

Obe organizácie mali pre účastníčky a účastníkov pripravené rôzne infromačné a propagačné materiály, ktoré sa tešili veľkej pozornosti. Spätná väzba od účastníčok a účastníkov počas podujatia ako aj po ňom jednoznačne potvrdila, že záverečná konferencia sa výborne vydarila. Sme veľmi vďačné a vďační, že ste boli pri tom.

 

 

 

Photos by Monika Chupeková
Photos by Paulína Rochová