22 .05.2022

Výsledky prieskumu

V rámci projektu Spoločne za rovnosť organizácia RISOTO zrealizovala prieskum medzi mladými ľuďmi na stredných a vysokých školách. Prieskumu sa zúčastnilo 2 147 mladých ľudí.

Podiel mladých ľudí priaznivo vnímajúcich rodovú rovnosť je 64,4 %. Podiel mladých ľudí odmietajúcich rodové stereotypy je 51,2 %.