03 .08.2023

Tlačová správa – ROVNOSŤ JE UNISEX

2.8. 2023 – Organizácie RISOTO a inTYMYta predstavili výsledky svojich dvojročných aktivít na ceste k rovnosti, bezpečiu a rešpektu pre slovenské školy, aj širokú verejnosť.

Projekty získali pre svoje aktivity podporu Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021.

Vďaka tejto podpore zabezpečuje organizácia inTYMYta vzdelávania pre mládež, učiteľstvo, firmy i ambulancie na celom Slovensku, čo predstavuje primárnu prevenciu pred násilím, obťažovaním, diskrimináciou či tínedžerskými tehotenstvami. Okrem toho organizácia inTYMYta sprístupňuje metodiky a vzdelávacie materiály zadarmo a pokračovať chcú lektorky aj v podpore a vzdelávaní učiteľov a učiteliek, napríklad aj prostredníctvom tematického Dňa zdravých vzťahov a ďalších workshopov.

Kvalifikované lektorky vzdelávajú aj vo firmách, kde prichádzajú so stratégiami pre zdravé vzťahy, v ambulanciách zas hovoria o rešpektujúcej komunikácii v témach sexuálneho a reprodukčného zdravia. V uplynulých dvoch rokoch priniesla inTYMYta kampaň #ajopolnoci k viac než 163 000 ľuďom, zorganizovala osvetové udalosti pre verejnosť aj úspešnú petíciu pre podporu zavedenia vzťahovej a sexuálnej výchovy.

“Realizovali sme rozsiahly zber dát, dotazníkové prieskumy aj fokusové skupiny. Výsledky sme spájali s odbornými štandardmi zdravého psychosexuálneho vývinu, aktuálnymi odporúčaniami WHO a UNESCO a ďalších odborných organizácií a na základe toho sme vyvinuli workshopy o zdraví, rešpektujúcich vzťahoch či prevencii násilia a obťažovania. To sme následne komunikovali v osvetových udalostiach a kampaniach a dopad aktivít sme priebežne sledovali. Cieľom všetkých našich aktivít je prinášať do spoločnosti viac zdravia, bezpečia a rešpektu – z výskumov vychádza, že toto všetko kvalitná vzťahová a sexuálna výchova prináša” vysvetľuje postup aktivít Zuzana Bendíková, ktorá pôsobí aj ako lektorka.

Témy kvalitnej vzťahovej a sexuálnej výchovy prináša inTYMYta vekovo primerane, s dôrazom na hodnoty bezpečia, zdravia, rešpektu a rovnosti.

Organizácia RISOTO („Respectful Inclusion-Social Opportunity-Tolerance“) spustila v rámci svojho projektu kampaň UNISEX, ktorá sa snaží zodpovedať otázku, prečo niektoré veci sú unisex a iné nie sú. Kampaň má ambíciu priniesť pozitívnu zmenu vo vnímaní rodovej rovnosti a podporiť kritické myslenie mladých ľudí. Mnohým mladým ľuďom chýbajú poznatky o rodovej rovnosti. Zároveň sú neustále vystavení pretrvávajúcim stereotypom o ženách a mužoch, či už v každodenných situáciách vo verejnom i súkromnom priestore alebo prostredníctvom médií, ktoré sa stali významnou súčasťou ich života. V rámci kampane odpovedáme napríklad aj na otázky: Prečo starnutie je unisex, ale šediny, nie sú unisex? Prečo večera je unisex, ale varenie večere nie je? Prečo city sú unisex, avšak právo na zraniteľnosť nie je unisex?

Kampaň prebieha na Instagrame @unisex_by_risoto, YouTube a dopĺňa ju webstránka www.svetjeunisex.sk. Za obdobie november 2022- júl 2023 mala kampaň na Instagrame 1 187 092 impesií a viac ako 80 000 videní na YouTube. Kampaň Svet je unisex sa stala jednou z najviditeľnejších kampaní  orientovaných na zvýšenie rodovej citlivosti mladých ľudí.

V rámci projektu prebehli audiovizuálne prednášky na školách. Prednášky poukazovali pomocou krátkych ukážok z filmov, seriálov a reklám na negatívne stereotypy o ženách a mužoch vo verejnom i súkromnom živote. Prednášok sa zúčastnilo viac ako 2000 študentov a študentiek.

”Aspektov v živote, ktoré by mali byť unisex ale v reálnom živote nie sú unisex je nekonečné množstvo. Preto je našou ambíciou naďalej upozorňovať na rodové nerovnosti v spoločnosti,” hovorí Michaela Jankovičová k budúcim aktivitám organizácie RISOTO.