12 .09.2022

Spustili sme webstránku SVETJEUNISEX.SK

Mnohým mladým ľuďom chýbajú poznatky o rodovej rovnosti. Zároveň sú neustále vystavení pretrvávajúcim stereotypom o ženách a mužoch, či už v každodenných situáciách vo verejnom i súkromnom priestore alebo prostredníctvom médií, ktoré sa stali významnou súčasťou ich života.

Webstránka www.svetjeunisex.sk má ambíciu priniesť pozitívnu zmenu vo vnímaní rodovej rovnosti a podporiť odmietanie rodových stereotypov.

Na www.svetjeunisex.sk je zverejnených mnoho zaujímavých faktov, ktoré sa snažia zodpovedať prečo niektoré vecí sú unisex a iné nie sú.

www.svetjeunisex.sk