08 .11.2021

Slovensko potrebuje rešpekt a rovnosť

Organizácie RISOTO a Spoločnosť pre plánované rodičovstvo predstavili kroky k rovnosti a rešpektu pre slovenské školy a širokú verejnosť.

Prečítajte si viac:

https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/slovensko-potrebuje-respekt-rovnost