Školenia

Dovoľte nám prasknúť (do) svojej bubliny!

Navrhneme riešenie šité na mieru tak, aby odrážalo potreby a preferencie vašej organizácie.

Náš tím expertov navrhol a realizoval školenia, workshopy a prednášky pre Viac ako 15 000 ľudí vo veku od 15 do 70 rokov. Pracovali sme naprieč súkromnými spoločnosťami, verejnými a vzdelávacími inštitúciami a mimovládnymi organizáciami.

Veríme, že teoretické základy v spojení s interaktívnym zapojením poskytujú optimálny vplyv na váš tréning. Naši odborníci zabezpečia, že to nebude len ďalšia nudná prednáška.

Niektoré školenia, ktoré robíme:

TOP FOR THE TOP

Navrhnutý pre: TOP MANAŽMENT

Dĺžka: 2 hodiny

Rodovo najrozmanitejšie spoločnosti majú o 21 % vyššiu pravdepodobnosť, že budú dosahovať nadpriemernú ziskovosť (McKinsey & Company).

Firmy so ženskými finančnými riaditeľkami sú ziskovejšie a generujú nadmerné zisky vo výške 1,8 bilióna dolárov (S&P Global)

Spoločnosti a organizácie často prehliadajú výhody skutočne rodovo inkluzívneho pracoviska. Poskytneme vám konkrétne dôkazy o tom, čo vaša spoločnosť získa, a predstavíme osvedčené nástroje, ako to dosiahnuť.

Okrem etickej hodnoty rodová rovnosť prospieva vašej spoločnosti tým, že priťahuje kvalifikovaných ľudí a znižuje fluktuáciu zamestnancov. V širšom zmysle to zlepší vašu orientáciu na zákazníka, zvýši váš inovačný potenciál a v konečnom dôsledku aj váš zisk.

Tieto dve dynamické hodiny sú plné výskumných zistení a prípadových štúdií, ktoré sú priamo k veci.

Make people want to join you - the role of HR

Navrhnutý pre: TOP MANAŽMENT

Dĺžka: 2 hodiny

Rodovo najrozmanitejšie spoločnosti majú o 21 % vyššiu pravdepodobnosť, že budú dosahovať nadpriemernú ziskovosť (McKinsey & Company).

Firmy so ženskými finančnými riaditeľkami sú ziskovejšie a generujú nadmerné zisky vo výške 1,8 bilióna dolárov (S&P Global)

Spoločnosti a organizácie často prehliadajú výhody skutočne rodovo inkluzívneho pracoviska. Poskytneme vám konkrétne dôkazy o tom, čo vaša spoločnosť získa, a predstavíme osvedčené nástroje, ako to dosiahnuť.

Mutual respect equals mutual happines

Navrhnutý pre: TOP MANAŽMENT

Dĺžka: 2 hodiny

Rodovo najrozmanitejšie spoločnosti majú o 21 % vyššiu pravdepodobnosť, že budú dosahovať nadpriemernú ziskovosť (McKinsey & Company).

Firmy so ženskými finančnými riaditeľkami sú ziskovejšie a generujú nadmerné zisky vo výške 1,8 bilióna dolárov (S&P Global)

Spoločnosti a organizácie často prehliadajú výhody skutočne rodovo inkluzívneho pracoviska. Poskytneme vám konkrétne dôkazy o tom, čo vaša spoločnosť získa, a predstavíme osvedčené nástroje, ako to dosiahnuť.

Okrem etickej hodnoty rodová rovnosť prospieva vašej spoločnosti tým, že priťahuje kvalifikovaných ľudí a znižuje fluktuáciu zamestnancov. V širšom zmysle to zlepší vašu orientáciu na zákazníka, zvýši váš inovačný potenciál a v konečnom dôsledku aj váš zisk.

Is there "a grey zone"?

Navrhnutý pre: TOP MANAŽMENT

Dĺžka: 2 hodiny

Rodovo najrozmanitejšie spoločnosti majú o 21 % vyššiu pravdepodobnosť, že budú dosahovať nadpriemernú ziskovosť (McKinsey & Company).

Firmy so ženskými finančnými riaditeľkami sú ziskovejšie a generujú nadmerné zisky vo výške 1,8 bilióna dolárov (S&P Global)

Spoločnosti a organizácie často prehliadajú výhody skutočne rodovo inkluzívneho pracoviska. Poskytneme vám konkrétne dôkazy o tom, čo vaša spoločnosť získa, a predstavíme osvedčené nástroje, ako to dosiahnuť.

Okrem etickej hodnoty rodová rovnosť prospieva vašej spoločnosti tým, že priťahuje kvalifikovaných ľudí a znižuje fluktuáciu zamestnancov. V širšom zmysle to zlepší vašu orientáciu na zákazníka, zvýši váš inovačný potenciál a v konečnom dôsledku aj váš zisk.

Tieto dve dynamické hodiny sú plné výskumných zistení a prípadových štúdií, ktoré sú priamo k veci.