20 .10.2021

Osvetou a vzdelávaním k rovnosti a rešpektu

Srdečne Vás pozývame na otváraciu konferenciu pod názvom Osvetou a vzdelávaním k rovnosti a rešpektu, ktorá sa bude konať 2.11.2021 o 14:00. Konferencia bude prebiehať formou streamu prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Organizácie Spoločnosť pre plánované rodičovstvo a RISOTO vám počas dvoch hodín predstavia konkrétne kroky a nástroje pre osvetu a vzdelávanie v témach:
Kvalitná vzťahová a sexuálna výchova na Slovensku; a Využívanie modernej komunikácie ako prostriedku rodového scitlivovania.

Cieľom konferencie je poskytnúť širokej a odbornej verejnosti, a médiám hlbší pohľad do zmysluplných aktivít, ktoré majú potenciál priniesť rešpekt a rovnosť do spoločnosti. Príďte sa s nami porozprávať o tom, ako môžeme spoločne robiť veci lepšie.

Tešíme sa na Vás.