20 .05.2022

Firmy potrebujú viac žien na najvyšších pozíciách. Pomôcť môže aj rodový audit.

Téme Žien vo vedení sa venovalo ďalšie zo vzdelávacích podujatí BLF Štafeta, určené pre členov Business Leaders Forum a ambasádorov Charty diverzity. Na podujatí Ľubica Rozborová, rodová expertka a zakladateľka organizácie RISOTO prezentovala ako rodový audit pomáha firmám byť inkluzívnym zamestnávateľom.

„Náš audit nie je kontrola. Sme tu na to, aby sme firmám pomohli nastaviť procesy a nasmerovali ich na cestu inkluzívneho zamestnávateľa,“ povedala Ľubica Rozborová. Rodový audit vychádza z medzinárodnej metodiky, je kvalitatívny a participatívny. Skúmajú sa rôzne oblasti, ako sú firemná kultúra, vnútorné procesy, riadenie ľudských zdrojov či externá firemná komunikácia. „Vyhodnotíme aktuálnu situáciu na pracovisku, oceníme dobrú prax, no zároveň ponúkneme konkrétne a merateľné riešenia na zlepšenie sa v problematických oblastiach,“ doplnila Rozborová.

Prečítajte si viac:

https://www.blf.sk/aktuality-partnerov/firmy-potrebuju-viac-zien-na-najvyssich-poziciach-pomoct-moze-aj-rodovy-audit/