25 .01.2023

Audiovizuálne prednášky v Košiciach

Dňa 24.1.2023 sa uskutočnili audiovizuálne prednášky v Košiciach.

Formát audiovizuálnych prednášok sa ukázal ako efektívna a inovatívna metóda neformálneho vzdelávania študentov, nakoľko dynamika prednášky zodpovedá súčasnému rýchlemu trendu v živote mladých ľudí – života vo svete neustálych aktualizácií. Mladí ľudia sú menej koncentrovaní, no sú skvelými multitaskermi. Audiovizuálne prednášky pracujú s ich schopnosťou prijímať veľké množstvo informácií súčasne.

Pomocou krátkych ukážok z filmov, seriálov a reklám lektori vysvetlili negatívne stereotypy o ženách a mužoch vo verejnom i súkromnom živote, vyzdvihli zastúpenie žien v rozhodovacom procese na všetkých spoločenských úrovniach a podporili rovnaké príležitosti pre ženy v prístupe a kontrole k ekonomických prostriedkov, rovnaké odmeňovanie a zdieľanie domácich povinností.

Iba 17 % zo všetkých špecializovaných IT pozícií v EÚ sú obsadené ženami. Na Slovensku je to len 13,7 %, teda ešte menej ako európsky priemer. Ak by sa zvýšil počet žien, ktoré sa aktívne zapoja do digitálneho pracovného trhu, európskej ekonomike by to prinieslo zvýšenie HDP v sume až do 16 miliárd eur ročne (Európska komisia 2018).

Viac o tejto téme nájdete na webe www.svetjeunisex.sk