09 .11.2022

Audiovizuálna prednáška v Prešove

Dňa 8.11.2022 sa uskutočnila audiovizuálna prednáška v Prešove.

Formát audiovizuálnych prednášok sa ukázal ako efektívna a inovatívna metóda neformálneho vzdelávania študentov, nakoľko dynamika prednášky zodpovedá súčasnému rýchlemu trendu v živote mladých ľudí – života vo svete neustálych aktualizácií. Mladí ľudia sú menej koncentrovaní, no sú skvelými multitaskermi. Audiovizuálne prednášky pracujú s ich schopnosťou prijímať veľké množstvo informácií súčasne.

Pomocou krátkych ukážok z filmov, seriálov a reklám lektori vysvetlili negatívne stereotypy o ženách a mužoch vo verejnom i súkromnom živote, vyzdvihli zastúpenie žien v rozhodovacom procese na všetkých spoločenských úrovniach a podporili rovnaké príležitosti pre ženy v prístupe a kontrole k ekonomických prostriedkov, rovnaké odmeňovanie a zdieľanie domácich povinností.

V rámci audiovizuálnej prednášky bola pozornosť zameraná aj na rodový rozdiel vnímania staroby v našej spoločnosti. Prečo je šedivý muž v strednom veku považovaný za atraktívneho a šarmantného, ale ak si žena nezafarbí svoje šedivé vlasy, povedia o nej, že sa o seba nestará?

Ľudia sú stále presvedčení, že fyzická príťažlivosť je na ženách najdôležitejšia, a že všetky by sa mali usilovať priblížiť ideálnej predstave o kráse. Ženy v zrelom veku v médiách takmer nevidieť, pretože pre kult krásy je dôležitá mladosť. Ale nikto nebude mladý večne.

Viac o tejto téme nájdete na webe www.svetjeunisex.sk