11 .11.2022

Audiovizuálna prednáška v Poprade

Dňa 10.11.2022 sa uskutočnila audiovizuálna prednáška v Poprade.

Formát audiovizuálnych prednášok sa ukázal ako efektívna a inovatívna metóda neformálneho vzdelávania študentov, nakoľko dynamika prednášky zodpovedá súčasnému rýchlemu trendu v živote mladých ľudí – života vo svete neustálych aktualizácií. Mladí ľudia sú menej koncentrovaní, no sú skvelými multitaskermi. Audiovizuálne prednášky pracujú s ich schopnosťou prijímať veľké množstvo informácií súčasne.

Pomocou krátkych ukážok z filmov, seriálov a reklám lektori vysvetlili negatívne stereotypy o ženách a mužoch vo verejnom i súkromnom živote, vyzdvihli zastúpenie žien v rozhodovacom procese na všetkých spoločenských úrovniach a podporili rovnaké príležitosti pre ženy v prístupe a kontrole k ekonomických prostriedkov, rovnaké odmeňovanie a zdieľanie domácich povinností.

V rámci audiovizuálnej prednášky zaznelo aj, že výskumy ukazujú, že už vo veku od 8 do 14 rokov klesne športové sebavedomie dievčat takmer o tretinu. Viac ako polovica dievčat skončí so športovaním pred dovŕšením 17 rokov. Medzi dôvody, ktoré uvádzali, je aj to, že potenie je „neženské“ alebo obava, že budú mať príliš svalnatú postavu. Navyše, u mladých mužov sa súťaživosť a túžba vyhrávať podporuje omnoho viac ako u mladých žien.

Rodové stereotypy často odrádzajú dievčatá a ženy od športovania.

Viac o tejto téme nájdete na webe www.svetjeunisex.sk