29 .03.2023

Audiovizuálna prednáška v Piešťanoch

Dňa 28.3.2023 sa uskutočnila audiovizuálna prednáška v Piešťanoch.

Formát audiovizuálnych prednášok sa ukázal ako efektívna a inovatívna metóda neformálneho vzdelávania študentov, nakoľko dynamika prednášky zodpovedá súčasnému rýchlemu trendu v živote mladých ľudí – života vo svete neustálych aktualizácií. Mladí ľudia sú menej koncentrovaní, no sú skvelými multitaskermi. Audiovizuálne prednášky pracujú s ich schopnosťou prijímať veľké množstvo informácií súčasne.

Pomocou krátkych ukážok z filmov, seriálov a reklám lektori vysvetlili negatívne stereotypy o ženách a mužoch vo verejnom i súkromnom živote, vyzdvihli zastúpenie žien v rozhodovacom procese na všetkých spoločenských úrovniach a podporili rovnaké príležitosti pre ženy v prístupe a kontrole k ekonomických prostriedkov, rovnaké odmeňovanie a zdieľanie domácich povinností.

Ak má žena vážnu tvár, hovoria jej, že by sa mala usmiať. Ale keď sa rovnako tvári muž, vníma sa to ako znak jeho serióznosti a nikto od neho úsmev nevyžaduje. Je potrebné pamätať, že úsmev nie je na želanie.

Čo s tým? Viac aj o tejto téme nájdete na webe www.svetjeunisex.sk