03 .10.2022

Audiovizuálna prednáška v Martine

Dňa 30.9.2022 sa uskutočnila audiovizuálna prednáška v Martine.

Formát audiovizuálnych prednášok sa ukázal ako efektívna a inovatívna metóda neformálneho vzdelávania študentov, nakoľko dynamika prednášky zodpovedá súčasnému rýchlemu trendu v živote mladých ľudí – života vo svete neustálych aktualizácií. Mladí ľudia sú menej koncentrovaní, no sú skvelými multitaskermi. Audiovizuálne prednášky pracujú s ich schopnosťou prijímať veľké množstvo informácií súčasne.

Pomocou krátkych ukážok z filmov, seriálov a reklám lektori vysvetlili negatívne stereotypy o ženách a mužoch vo verejnom i súkromnom živote, vyzdvihli zastúpenie žien v rozhodovacom procese na všetkých spoločenských úrovniach a podporili rovnaké príležitosti pre ženy v prístupe a kontrole k ekonomických prostriedkov, rovnaké odmeňovanie a zdieľanie domácich povinností.

V rámci audiovizuálnej prednášky zaznelo aj, že v spoločnosti sa ešte stále rozpráva veľa vtipov, v ktorých ženy vystupujú ako menejcenné, nesvojprávne a polointeligentné bytosti. Takýto „humor“ je založený na stereotypoch a slovnej agresivite.

Vtipy založené na ponižovaní a zosmiešňovaní žien jednoducho nie sú smiešne.

Viac o tejto téme nájdete na webe www.svetjeunisex.sk