24 .04.2023

Audiovizuálna prednáška v Kysuckom Novom Meste

Dňa 24.4.2023 sa uskutočnila audiovizuálna prednáška v Kysuckom Novom Meste.

Formát audiovizuálnych prednášok sa ukázal ako efektívna a inovatívna metóda neformálneho vzdelávania študentov, nakoľko dynamika prednášky zodpovedá súčasnému rýchlemu trendu v živote mladých ľudí – života vo svete neustálych aktualizácií. Mladí ľudia sú menej koncentrovaní, no sú skvelými multitaskermi. Audiovizuálne prednášky pracujú s ich schopnosťou prijímať veľké množstvo informácií súčasne.

Pomocou krátkych ukážok z filmov, seriálov a reklám lektori vysvetlili negatívne stereotypy o ženách a mužoch vo verejnom i súkromnom živote, vyzdvihli zastúpenie žien v rozhodovacom procese na všetkých spoločenských úrovniach a podporili rovnaké príležitosti pre ženy v prístupe a kontrole k ekonomických prostriedkov, rovnaké odmeňovanie a zdieľanie domácich povinností.

Tlak na chlapcov a mužov, aby boli silní, zvládli všetko sami a ničoho sa nebáli, zle vplýva na ich život, vzťahy a zdravie.

Výskum WHO z roku 2018 potvrdil, že život v krajine, kde je spomínaný tlak na chlapcov a mužov nižší, zdraviu mužov výrazne prospieva. Prejavuje sa to ich nižšou úmrtnosťou, vyššou životnou pohodou, znížením rizika vzniku depresie až o polovicu, vyššou pravdepodobnosťou mať chránený sex, nižšou mierou samovrážd a 40% znížením rizika násilnej smrti.

Chalani, plakať je normálne. 💙

Viac aj o tejto téme nájdete na webe www.svetjeunisex.sk