12 .10.2022

Audiovizuálna prednáška v Dubnici nad Váhom

Dňa 10.10.2022 sa uskutočnila audiovizuálna prednáška v Dubnici nad Váhom.

Formát audiovizuálnych prednášok sa ukázal ako efektívna a inovatívna metóda neformálneho vzdelávania študentov, nakoľko dynamika prednášky zodpovedá súčasnému rýchlemu trendu v živote mladých ľudí – života vo svete neustálych aktualizácií. Mladí ľudia sú menej koncentrovaní, no sú skvelými multitaskermi. Audiovizuálne prednášky pracujú s ich schopnosťou prijímať veľké množstvo informácií súčasne.

Pomocou krátkych ukážok z filmov, seriálov a reklám lektori vysvetlili negatívne stereotypy o ženách a mužoch vo verejnom i súkromnom živote, vyzdvihli zastúpenie žien v rozhodovacom procese na všetkých spoločenských úrovniach a podporili rovnaké príležitosti pre ženy v prístupe a kontrole k ekonomických prostriedkov, rovnaké odmeňovanie a zdieľanie domácich povinností.

V rámci audiovizuálnej prednášky zaznelo aj, že na vedúcich pozíciách pracuje stále viac mužov ako žien. Ženy často pracujú na čiastočný úväzok, pretože sa snažia skĺbiť prácu so starostlivosťou o deti, starších príbuzných a o domácnosť.

Žena má po pôrode až o tretinu nižšiu mzdu a zostáva to tak, kým jej prvé dieťa nedosiahne vek 20 rokov. Zvykne sa to označovať ako „pokuta za materstvo.“

Viac o tejto téme nájdete na webe www.svetjeunisex.sk