14 .12.2022

Audiovizuálna prednáška v Bratislave

Dňa 14.12.2022 sa uskutočnila audiovizuálna prednáška v Bratislave.

Formát audiovizuálnych prednášok sa ukázal ako efektívna a inovatívna metóda neformálneho vzdelávania študentov, nakoľko dynamika prednášky zodpovedá súčasnému rýchlemu trendu v živote mladých ľudí – života vo svete neustálych aktualizácií. Mladí ľudia sú menej koncentrovaní, no sú skvelými multitaskermi. Audiovizuálne prednášky pracujú s ich schopnosťou prijímať veľké množstvo informácií súčasne.

Pomocou krátkych ukážok z filmov, seriálov a reklám lektori vysvetlili negatívne stereotypy o ženách a mužoch vo verejnom i súkromnom živote, vyzdvihli zastúpenie žien v rozhodovacom procese na všetkých spoločenských úrovniach a podporili rovnaké príležitosti pre ženy v prístupe a kontrole k ekonomických prostriedkov, rovnaké odmeňovanie a zdieľanie domácich povinností.

V rámci audiovizuálnej prednášky zaznelo aj, že jazyk a komunikácia sú dôležité, pretože zviditeľňujú, alebo naopak zneviditeľňujú ľudí a uznávajú, alebo naopak znevažujú ich prínos pre spoločnosť. Náš jazyk ovplyvňuje naše myslenie a spôsob, akým uvažujeme, ovplyvňuje naše vnímanie a konanie.

Rodovo necitlivý alebo diskriminačný jazyk posilňuje sexistické postoje a správanie.

Viac o tejto téme nájdete na webe www.svetjeunisex.sk