24 .02.2023

Audiovizuálna prednáška v Banskej Bystrici

Dňa 23.2.2023 sa uskutočnila audiovizuálna prednáška v Banskej Bystrici.

Formát audiovizuálnych prednášok sa ukázal ako efektívna a inovatívna metóda neformálneho vzdelávania študentov, nakoľko dynamika prednášky zodpovedá súčasnému rýchlemu trendu v živote mladých ľudí – života vo svete neustálych aktualizácií. Mladí ľudia sú menej koncentrovaní, no sú skvelými multitaskermi. Audiovizuálne prednášky pracujú s ich schopnosťou prijímať veľké množstvo informácií súčasne.

Pomocou krátkych ukážok z filmov, seriálov a reklám lektori vysvetlili negatívne stereotypy o ženách a mužoch vo verejnom i súkromnom živote, vyzdvihli zastúpenie žien v rozhodovacom procese na všetkých spoločenských úrovniach a podporili rovnaké príležitosti pre ženy v prístupe a kontrole k ekonomických prostriedkov, rovnaké odmeňovanie a zdieľanie domácich povinností.

Z posledných prieskumov vyplýva, že až v 68 % domácností na Slovensku vykonávajú neplatenú prácu ženy a len v 4 % muži.

Čo s tým? Viac aj o tejto téme nájdete na webe www.svetjeunisex.sk